Ședința Consiliului Local Teregova din data de 30.03.2021

  • Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice. Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.L S.A pe bază de protocol, a amplasamentului Dispensar uman Teregova. județul Caraș-Severin. aflat în proprietatea Comunei Teregova. în suprafață construită de 292 mp., din care nr. topografic 36286-C1 în suprafață de 264 mp și nr. topografic 36286-C2 in suprafață de 28 mp și terenul aferent in suprafață de 470 mp., identificat potrivit Cărții Funciare nr. 36286. nr. topografic 36286, liber de orice sarcini. în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.l.” – S A. a obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman Tcregova, județul Caraș-Severin”.
  • Se aprobă încheierea “Contractului de prestări servicii de colectare separată si transportul separat al deșeurilor reciclabile din ambalaje” cu S.C BCA VIO SERVICE SRL sediul în Dr. Tr. Severin. Calea Timișoarei, nr. 220X CUI RO26119987

Adresa catre videoclipul sedintei

https://youtu.be/XIFSMsnIN70

Articol publicat cu acordul domnului consilier local Ilie Pîrvulescu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *